profesor Uczelni

Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechaniczej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych z zakresu inżynierii mechanicznej lub inżynierii materiałowej lub inżynierii chemicznej lub pokrewnej.

Posiadanie predyspozycji do pracy dydaktycznej i naukowo-badawczej na stanowisku nauczyciela akademickiego

Posiadanie osiągnięć naukowych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w szczególności w inżynierii mechanicznej lub w podobnym zakresie, a także w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów badawczych oraz osiągnięć dydaktycznych.

Posiadanie predyspozycji do pracy w zespołach naukowych.

Biegła znajomość języka angielskiego.