profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki
Politechnika Poznańska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: matematyka

DZIEKAN WYDZIAŁU AUTOMATYKI, ROBOTYKI I ELEKTROTECHNIKI

POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych – 1 etat

w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych,

w dyscyplinie naukowej: matematyka

w Instytucie Matematyki.

Termin składania dokumentów: 02.09.2022 r.

Szczegóły w załączniku.

Link do Zasad polityki kadrowej Politechniki Poznańskiej oraz wymaganych załączników:

https://bip.put.poznan.pl/sites/default/files/attachments/zarzadzenie_nr_66_-_2020_-_zalacznik_0.pdf

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na creef@put.poznan.pl