Stypendysta/tka – Doktorant/ka

Instytut Psychologii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Forma zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
 • Dziedzina nauki: psychologia

Nazwa projektu badawczego:

Wypalenie rodzicielskie w pierwszych latach realizowania roli rodzica. Od czego zależy, jak się rozwija i jakie ma konsekwencje?

Opis projektu:

Celem projektu badawczego jest szczegółowe opisanie procesu powstawania i zmian wypalenia rodzicielskiego w pierwszych latach rodzicielstwa. Uczestnikami projektu będą osoby spodziewające się pierwszego dziecka oraz rodzice małych dzieci, którzy wezmą udział w serii badań podłużnych trwających od roku do trzech lat. 

Projekt finansowany ze środków NCN.

Stypendysta/tka – Doktorant/ka

Miejsce pracy: Poznań

Wydział Psychologii i Prawa Uniwersytetu SWPS w Poznaniu

Stypendium na okres 4 lat

Liczba stanowisk: 2

Opis stanowiska:

 • Praca w zespole badawczym realizującym projekt
 • Rekrutacja uczestników badania
 • Koordynowanie procesu zbierania danych
 • Analiza literatury naukowej oraz przygotowywanie raportów i prezentacji
 • Uczestniczenie w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych
 • Prowadzenie własnych badań naukowych we współpracy z kierownikiem projektu oraz ich publikacja w czasopismach naukowych w celu uzyskania stopnia doktora
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów psychologii
 • Organizacja wydarzeń naukowych

Wymagania:

 • Tytuł zawodowy magistra psychologii lub studiowanie na ostatnim roku studiów
 • Zainteresowanie badawcze w obszarze: psychologii klinicznej, psychologii rozwoju człowieka, psychologii osobowości
 • W przypadku magistrów – deklaracja aplikowania do Szkoły Doktorskiej na Uniwersytecie SWPS i posiadanie statusu doktoranta od października 2022
 • Praktyczna znajomość metodologii badań psychologicznych oraz statystycznej analizy danych
 • Gotowość do pracy w weekendy
 • Biegła znajomość języka polskiego, umożliwiająca swobodny kontakt z osobami badanymi
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Dodatkowymi atutami będą:

 • Autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych
 • Doświadczenie w pracy w projektach badawczych

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny uwzględniający doświadczenie w zakresie umiejętności wymaganych w ogłoszeniu
 • Skan dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra psychologii, a w przypadku studentów/tek ostatniego roku studiów – opinia promotora pracy na temat przewidywanego terminu egzaminu dyplomowego

Oferujemy:

 • Umowę stypendialną na okres 48 miesięcy
 • Pracę w wymiarze ¾ etatu, tj. 30 godzin tygodniowo
 • Stypendium w wysokości 3371,70 zł brutto (ok. 3100 zł netto) w ciągu pierwszych dwóch lat i 4371,70 zł brutto (ok. 3900 zł netto) w ciągu kolejnych dwóch lat
 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów

Kryteria formalne:

 • Dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych – 50% oceny końcowej
 • Kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym – 30% oceny końcowej
 • Osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych – 20% oceny końcowej

Link do REGULAMINU NCN oraz REGULAMINU SWPS.

Termin nadsyłania aplikacji upływa 30 czerwca 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 1 września 2022 r.

Termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2022 r.

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem FORMULARZA APLIKACYJNEGO.

Skład komisji konkursowej:

 • dr Konrad Piotrowski – Przewodniczący Komisji
 • dr hab. Jarosław Michałowski – Członek Komisji
 • dr Maciej Kościelniak – Członek Komisji
 • Natalia Bińkowska – Pracownik działu personalnego, Sekretarz Komisji

Po etapie oceny dokumentów aplikacyjnych, osoby najwyżej sklasyfikowane na liście rankingowej mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacje dotyczące kierownika projektu oraz prowadzonych przez niego badań można znaleźć na stronie https://www.researchgate.net/profile/Konrad-Piotrowski-2.

Ewentualne pytania dotyczące projektu lub procesu aplikowania proszę przesyłać na adres nbinkowska@swps.edu.pl.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę skk.erecruiter.pl.