aaaa

Wydział Historii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Rekrutacja na stanowisko post-doc w projekcie OPUS „Narracja historyczna w Web 2.0
jako element funkcjonowania tożsamości narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej”
nr UMO-2020/39/B/HS3/01237.
Poszukujemy zmotywowanego współpracownika na stanowisko post-doc w Wydziale
Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w projekcie OPUS finansowanym
przez NCN.
Wybrany kandydat/ka będzie badał/a źródła cyfrowe i nie cyfrowe pod kątem
analizy zawartych w nich narracji historycznych i ich wzajemnego przepływu pomiędzy
światem cyfrowym i nie cyfrowym. Ponadto zadaniem kandydata/tki będzie testowanie
oprogramowania, śledzenie bieżących wydarzeń w zakresie polityki historycznej oraz
wspólne przygotowanie publikacji.
Badania będą obejmowały zarówno metody ilościowe, oparte o przygotowywane
autorskie narzędzia, oraz jakościowe, bazujące na tradycyjnej hermeneutyce
humanistycznej. Analizowane narracje będą pochodzić z państw Europy środkowowschodniej
takich jak Polska, Ukraina oraz Rosja.
Szczegółowy zakres prac:
Kwerenda i archiwizacja, wstępna analiza ilościowa i jakościowa źródeł cyfrowych. Analiza
metadanych i narracji historycznych. Monitorowanie bieżących wydarzeń i procesów
kulturowych w Web 2.0 takich jak rozwój nowych i starych kanałów, stron itd.
Raportowanie narracji historycznych związanych z wojną rosyjsko-ukraińską

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wiktor.werner@amu.edu.pl