dydaktyczne / wykładowca

Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Uczelnia zatrudni magistra/doktora na stanowisko wykładowcy informatyki w roku akademickim 2021/2022 w języku polskim oraz angielskim.