Post-doc

Instytut Psychologii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Forma zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
 • Dziedzina nauki: psychologia

Nazwa i opis projektu badawczego:

Wypalenie rodzicielskie w pierwszych latach realizowania roli rodzica. Od czego zależy, jak się rozwija i jakie ma konsekwencje?

Celem projektu badawczego jest szczegółowe opisanie procesu powstawania i zmian wypalenia rodzicielskiego w pierwszych latach rodzicielstwa. Uczestnikami projektu będę osoby spodziewające się pierwszego dziecka oraz rodzice małych dzieci, którzy wezmą udział w serii badań podłużnych trwających od roku do trzech lat. 

Projekt finansowany ze środków NCN.

Post-doc

Miejsce pracy: Poznań

Wydział Psychologii i Prawa Uniwersytetu SWPS w Poznaniu

Zatrudnienie na okres 4,5 roku

Opis stanowiska:

 • Koordynowanie pracy zespołu składającego się z doktorantów i studentów
 • Analiza danych i publikacja wyników badań realizowanych w Centrum Badań nad Rozwojem Osobowości
 • Prowadzenie własnych badań naukowych we współpracy z kierownikiem projektu oraz ich publikacja w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym
 • Uczestniczenie w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych
 • Statystyczna analiza danych: analiza danych z badań podłużnych, modelowanie równań strukturalnych

Wymagania:

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych (w dyscyplinie psychologii lub pedagogiki) lub w dziedzinie nauk medycznych i nauk zdrowiu (w dyscyplinie nauki medyczne lub nauki o zdrowiu)
 • Zainteresowania badawcze w dziedzinie psychologii klinicznej, psychologii rozwoju człowieka, psychologii osobowości
 • Minimum rok doświadczenia w pracy badawczej
 • Praktyczna znajomość metodologii badań w naukach społecznych oraz statystycznej analizy danych
 • Biegła znajomość języka polskiego
 • Zaawansowana znajomość języka angielskiego

Kandydaci proszeni są o zaznajomienie się z regulacjami Narodowego Centrum Nauki w zakresie warunków zatrudnienia na stanowiskach typu post-doc, w szczególności z tym, że kandydat powinien spełniać następujące kryteria:

 • W czasie trwania stosunku pracy, post-doc nie może być zatrudniony w ramach innej umowy o pracę u żadnego innego pracodawcy
 • W okresie zatrudnienia post-doc nie pobiera innego wynagrodzenia w żadnej formie ze środków NCN
 • Kierownik projektu nie był promotorem/promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim kandydata
 • Wysokość środków na zatrudnienie nie przekracza 120 tys. zł rocznie (m.in. przy założeniu, że kierownik projektu nie był promotorem ani promotorem pomocniczym rozprawy doktorskiej osoby zatrudnionej jako post-doc, a sam post-doc uzyskał stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, lub odbył co najmniej 10-miesięczny, ciągły, udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora​).

Cały regulamin dostępny jest TUTAJ.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze etatu przez okres 4,5 roku
 • Wynagrodzenie w wysokości 8300 zł brutto miesięcznie
 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny uwzględniający doświadczenie w zakresie umiejętności wymaganych w ogłoszeniu
  Skan dokumentu potwierdzającego otrzymanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych (w dyscyplinie psychologii lub pedagogiki) lub w dziedzinie nauk medycznych i nauk zdrowiu (w dyscyplinie nauki medyczne lub nauki o zdrowiu)

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem FORMULARZA APLIKACYJNEGO.

Termin nadsyłania aplikacji upływa 30 lipca 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15 września 2022 r.

Termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2022 r.

Kryteria formalne:

 • Osiągnięcia naukowe – 40% oceny końcowej
 • Kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym – 40% oceny końcowej
 • Wyróżnienia w zakresie prowadzonych badań – 20% oceny końcowej

Skład komisji konkursowej:

 • dr Konrad Piotrowski – Przewodniczący Komisji
 • dr hab. Jarosław Michałowski – Członek Komisji
 • dr Maciej Kościelniak – Członek Komisji
 • Natalia Bińkowska – Pracownik działu personalnego, Sekretarz Komisji

Link do REGULAMINU.

W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem nbinkowska@swps.edu.pl.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę system.erecruiter.pl.