wykładowca/

Wydział Nauk Społecznych
Collegium Da Vinci
 • Typ zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki o komunikacji społecznej i mediach

Collegium Da Vinci

ogłasza nabór na stanowisko

 

Wykładowcy / Wykładowcy praktyka w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów

Na kierunek: Marketing Internetowy

 

Miejsce pracy:  Collegium Da Vinci w  Poznaniu (Wydział Nauk Społecznych)

Zatrudnienie: umowa o pracę od 1 października 2021 r.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie lub stopień naukowy doktora,
 • mile widziane doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym lub udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, kursów dla osób dorosłych przynajmniej w jednym z obszarów:
  • komunikacja społecznaa,
  • marketing internetowy,
  • CSR,
  • PR,
  • działania w branży internetowej,
  • e-commerce,
 • znajomość języka angielskiego.

Kryteria oceny obejmować będą:

 • osiągnięcia praktyczne,
 • motywacja do pracy dydaktycznej i organizacyjnej,
 • otwartość na nowe wyzwania i kreatywne działanie,
 • gotowość do włączania się w projekty uczelniane i biznesowe.

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnych z wykształceniem lub doświadczeniem
 • udział w pracach Katedry (prace nad programami studiów, nowymi kierunkami studiów, bieżąca organizacja pracy Katedry)
 • udział w spotkaniach organizacyjnych i bieżących
 • udział w zespołach wydziałowych i uczelnianych
 • udział w projektach dydaktycznych i biznesowych CDV
 • rozwój swoich kompetencji dydaktycznych, praktycznych lub naukowych.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie następujących dokumentów:

 • aktualne CV i list motywacyjny,
 • wykaz publikacji branżowych lub naukowych (ewentualnie zrealizowanych projektów praktycznych),
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • rekomendacje i certyfikaty językowe ( jeśli posiada),
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku zatrudnienia, Collegium Da Vinci w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy,
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacyjnego ( załącznik do ogłoszenia).

 

Dokumentację proszę przesłać na adres e-mail: praca@cdv.pl  w terminie do 30.06.2021.

Postępowanie dotyczące naboru zostanie rozstrzygnięte najpóźniej 15.07.2021 r. Collegium Da Vinci zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty lub nierozstrzygnięcia naboru.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na joanna.szymanowicz@cdv.pl