Wykonawca / kierownik w projekcie

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu łączy badaczy o różnorodnych zainteresowaniach i doświadczeniu, aby lepiej zrozumieć i leczyć choroby przewodu pokarmowego i cywilizacyjne. W ostatniej dekadzie pracownicy Kliniki opublikowali około trzystu prac z wskaźnikiem IF.

Stanowisko: wykonawcze/kierownicze w projekcie

Wynagrodzenie: znacznie powyżej średniej krajowej, umowa o pracę na czas określony

Czas trwania: 2 lata z dobrą perspektywą wydłużenia

Wymagania:

5-12 lat po doktoracie

– znajomość biologii molekularnej, genetyki

– doświadczenie w pracy badawczej w naukach o życiu udokumentowane publikacjami

– umiejętność samodzielnego przygotowania planów badawczych, stosowania metod, a także samodzielnego raportowania wyników z potencjałem publikacji w czasopismach indeksowanych

– umiejętność rozwiązywania problemów, zainteresowanie ewolucją człowieka, archeologią, przyczynami chorób, ciekawość, kreatywność, zaangażowanie, wysoka kultura pracy i współpracy w zespole

– płynna znajomość języka angielskiego

– mile widziane umiejętności analityczne i/lub programistyczne.

Przykłady głównych obowiązków:

– koordynacja realizacji zadań i realizacja wybranych zadań (do ustalenia zależnie od profilu umiejętności) z zakresu pozyskania próbek, izolacji materiału genetycznego, przygotowywania bibliotek, sekwencjonowania, analizy danych, prezentowania wyników, przygotowania publikacji

– pośredniczenie we współpracy międzynarodowej i lokalnej

– przygotowywanie raportów z projektu

– praca badawcza w obszarze biomedycyny.

Prosimy o przysyłanie CV oraz spisu publikacji na adres pedgastro@skp.ump.edu.pl . Zachęcamy do podania dwóch referencji, jeśli możliwe.

Prosimy o uwzględnienie formuły: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na pedgastro@ump.edu.pl