Konkurs na Wykonawcę usługi wsparcie zespołu klinicznego w procesie terapeutycznym i diagnostycznym w kontekście konsultacji i doradztwa zespołu klinicznego

Instytut Psychologii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Konkurs na wykonawcę usługi: Wsparcie zespołu klinicznego w procesie terapeutycznym i diagnostycznym w kontekście konsultacji i doradztwa zespołu klinicznego w projekcie badawczym finansowanym przez NCN nr 2018/30/E/HS6/00703, pt. „Jak zwiększyć skuteczność działania psychoterapeutycznych technik wyobrażeniowych?”, w ramach konkursu Sonata Bis 8, którego kierownikiem jest Pan dr hab. Jarosław Michałowski.

Miejsce pracy: Poznań

Nazwa i opis projektu badawczego:

„Jak zwiększyć skuteczność działania psychoterapeutycznych technik wyobrażeniowych?”

Celem projektu jest określenie neuronalnych i psychologicznych mechanizmów działania i skuteczności psychoterapeutycznych technik wyobrażeniowych. W szczególności, w ramach projektu będziemy porównywać klasyczną ekspozycję w wyobraźni i wyobrażenie ze zmianą scenariusza u osób z wysokim poziomem lęku przed porażką. Badania mechanizmów neuronalnych zostaną przeprowadzone zgodnie z metodologią badania randomizowanego (ang. randomized control tiral) oraz przy użyciu narzędzi psychofizjologii peryferycznej i funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI). Mamy nadzieję, że lepsze zrozumienie neuronalnych mechanizmów działania psychoterapeutycznych technik wyobrażeniowych pozwoli udoskonalić metody leczenia problemów psychicznych związanych z nieadekwatnym radzeniem sobie z emocjami. 

Link do pełnego opisu https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/419841-pl.pdf

Zadania:

 • Nadzór nad zespołem klinicznym przeprowadzającym diagnostykę (wywiad w kierunku zaburzeń lękowych, afektywnych, psychotycznych oraz uzależnień i zaburzeń osobowości, identyfikacja przekonań, identyfikacja scenariuszy 5 wydarzeń z życia osoby badanej),
 • Konsultacyjne wsparcie członków zespołu klinicznego w trakcie procesu diagnostycznego oraz przygotowania scenariuszy wydarzeń z życia osoby badanej
 • Koordynacja procesu diagnostycznego przeprowadzanego w celu podjęcia decyzji o włączeniu bądź wyłączeniu ochotników zgłaszających się do udziału w badaniach,
 • Dbałość o zachowanie standardów badawczych w pracy zespołu klinicznego,
 • Udział w cotygodniowych zebraniach całego zespołu projektowego,
 • Organizacja okresowych spotkań zespołu klinicznego,

Wymagania:

 • ukończone studia magisterskie w dziedzinie psychologia lub psychiatria
 • prowadzenie własnej działalności z zakresu psychoterapii
 • zakończone przynajmniej trzy lata szkolenia z terapii poznawczo-behawioralnej
 • udokumentowane przynajmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii poznawczo-behawioralnej
 • udokumentowane uczestnictwo w kształceniu z zakresu terapii schematu
 • zainteresowanie tematyką projektu
 • umiejętność współpracy w interdyscyplinarnym zespole badawczym
 • udokumentowane wcześniejsze doświadczenie w kierowaniu zespołami projektowymi
 • pełna dostępność i dyspozycyjność w okresie 01.07.2021-30.08.2022
  Dodatkowo pod uwagę będą brane:
 • doświadczenie lub dodatkowe wykształcenie w zakresie diagnostyki zaburzeń lękowych i zaburzeń osobowości
 • udokumentowane uczestnictwo w projektach badawczych

Oferujemy:

 • Umowę o współpracy w okresie 01.07.2021 – 30.08.2022
 • Wynagrodzenie w wysokości 3 360 zł brutto
 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów.

Oferta powinna zawierać:

 • Wykaz doświadczenia w zakresie pracy klinicznej, prowadzenia psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz kierowania zespołem i projektami, szkoleń z zakresu diagnozy i interwencji psychologicznej, osiągnięć naukowo-badawczych, opis zainteresowań naukowych, etc.
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (m.in. kopia dyplomu ukończenia studiów, kopia zaświadczeń i certyfikatów poświadczających udział w szkoleniach z zakresu diagnozy i interwencji psychologicznej, kopia zaświadczeń poświadczających doświadczenie w pracy klinicznej (w tym w prowadzeniu terapii w nurcie poznawczo-behawioralnym), zaświadczenia ukończenia innych kursów specjalistycznych).

Link do formularza

Ocena ofert zostanie przeprowadzona przez komisję konkursową. 

Termin nadsyłania aplikacji: 24 kwietnia 2021 r. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 16 maja 2021 r.

Termin rozpoczęcia pracy: 1 lipca 2021

Skład Komisji Konkursowej:

 • Dr hab. Jarosław Michałowski – Przewodniczący Komisji
 • Anna Ziółkowska – Prodziekan ds. dydaktycznych
 • Konrad Piotrowski – Z-ca Dyrektora Instytutu Psychologii
 • Anna Zając Pracownik działu personalnego, Sekretarz Komisji

Link do REGULAMINU

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem pkolanczyk-zwierz@swps.edu.pl