Profesor

Wydział Neofilologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

PROREKTOR

KIERUJĄCA/Y SZKOŁĄ DZIEDZINOWĄ

NAUK O JĘZYKU I LITERATURZE

UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

OGŁASZA

KONKURS

na stanowisko PROFESORA

na Wydziale   Neofilologii

1.    Nr referencyjny konkursu: konkurs_1_WNeo_profesor_1_2021

2.    Wymiar czasu pracy: pełny etat

3.    Podstawa nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę

4.    Przewidywany czas zatrudnienia: od 15 marca 2021 r.

I.              Warunki konkursu określone przez komisje konkursową :

Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w ustawie z dnia
20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020, poz. 85 z późn. zmianami) art. 113 oraz odpowiadające następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia zajęć z szeroko pojętego literaturoznawstwa wschodniosłowiańskiego.
Kandydat powinien mieć doświadczenie w nadzorowaniu pisania prac licencjackich
i magisterskich.
Doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie literaturoznawstwa.
Doświadczenie w przygotowywaniu projektów grantowych.

Dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Wydziału w terminie do 2 marca 2021 r. podając numer referencyjny konkursu.
Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
al. Niepodległości 4, pok. 7B
61-874 Poznań
tel. 61 8293576