Profesor uczelni

IWydział Medyczny
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

konkurs na stanowisko profesora uczelni w I Klinice Kardiologii