profesor uczelni

Wydział Medyczny
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Konkurs na stanowisko profesora uczelni w Katedrze Dermatologii