starszy wykładowca

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy na Wydziale Matematyki i Informatyki