Wykładowca akademicki

  • Miejsce: Poznań, Szczecin, Kraków, Katowice, Łódź, Gdańsk
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki prawne

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU MŁODZIEŻOWEGO

najstarszego Uniwersytetu kształcącego młodzież w wieku 15-19 lat 

ogłasza rekrutację na stanowisko: WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO z obszaru KRYMINOLOGII I KRYMINALISTYKI

 

1. Wymiar czasu pracy: 4 lub 8 godzin w miesiącu (jedna lub dwie soboty od godziny 10.00-14.00)

2. Podstawa nawiązania stosunku pracy: umowa zlecenie, faktura 

3. Przewidywany czas zatrudnienia: nieokreślony.

4. Podstawowe miejsce pracy: NIE

Kryteria 

Oferty mogą zgłaszać osoby odpowiadające następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1. dorobek publikacyjny lub zawodowe doświadczenie praktyczne w obszarze kryminologii;

2. motywacja i predyspozycje do pracy dydaktycznej.