wykładowca

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Ratownictwa Medycznego