wykładowca

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
  • Dziedzina nauki: sztuki muzyczne

1.     Spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, dalej „Ustawa”);

2.     Posiadają tytuł magistra  sztuki w specjalności fortepian;

3.     Zobowiążą się do wskazania Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu jako podstawowego miejsca pracy;

4.     Wykazują się znaczącymi osiągnięciami w działalności artystycznej;

5.     Posiadają umiejętność improwizowania ;

6.     Posiadają płynną znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na mwiktorska@amuz.edu.pl