profesor

wydział zarządzania i ekonomii
Politechnika Gdańska

Kandydat powinien posiadać dorobek naukowy w zakresie publikacji w obiegu krajowym i międzynarodowym po uzyskaniu stopnia doktora , minimum 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości oraz projektów badawczych.