Profesor stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • matematyka

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ

Nasze wymagania

 • tytułu naukowy
 • wybitna pozycja w dziedzinie nauki i aktywną działalność naukową udokumentowaną całokształtem dorobku naukowego
 • znaczące osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej, kierowaniu zespołami badawczymi, a także organizacji życia naukowego
 • osiągniecia w pracy organizacyjnej
 • osiągnięcia w pracy dydaktycznej

Zakres obowiązków

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • plan badawczy
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ

Załączniki