Profesor stanowisko badawczo-dydaktyczne

sekretariatinm@cm.uz.zgora.pl
Uniwersytet Zielonogórski
 • Miejsce: Zielona Góra
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Uniwersytet Zielonogórski poszukuje kandydata na stanowisko profesora w grupie badawczo – dydaktycznej w Klinice Chorób Wewnętrznych

Nasze wymagania

 • Kandydat powinien ukończyć 6-letnie studia medyczne na kierunku lekarskim,
 • Posiadać tytuł specjalisty hematologii, transplantologii i chorób wewnętrznych
 • Posiadać tytuł profesora
 • Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego i niemieckiego
 • Co najmniej 10-letnie doświadczenie dydaktyczne.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku lekarskim, pielęgniarstwa oraz ratownictwa medycznego z zakresu chorób wewnętrznych i diabetologii.
 • Prowadzenie badań naukowych, publikacja wyników badań, oraz czynny udział w konferencjach polskich i międzynarodowych.
 • Przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów.
 • Prowadzenie badań naukowych, publikacja wyników badań, oraz czynny udział w konferencjach polskich i międzynarodowych.

Oferujemy

 • Umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Życiorys i kwestionariusz osobowy.
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskanie specjalizacji w/w specjalności
 • Informacja o działalności dydaktycznej
 • Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego i niemieckiego (poziom biegłości min. B2) w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych.