Profesor stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Nauk Prawnych
Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
 • Miejsce: Kalisz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Nasze wymagania

 • profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych
 • doktor habilitowany nauk prawnych (co najmniej od 8 lat)
 • zasadniczy dorobek z zakresu prawa konstytucyjnego, specjalizacja naukowa z zakresu prawa medycznego
 • posiadanie publikacji naukowych w zagranicznych wydawnictwach naukowych z udziałem przedstawicieli obcej nauki prawa
 • uczestniczenie w grantach naukowych
 • uczestniczenie w konferencjach krajowych i zagranicznych, w tym wygłaszanie referatów w języku angielskim i włoskim
 • prowadzenie wykładów kursowych w języku angielskim
 • doświadczenie w sprawowaniu funkcji promotora i recenzenta w postępowaniach doktorskich i habilitacyjnych oraz profesorskich
 • posiadanie znaczącego dorobku dydaktycznego

Zakres obowiązków

 • nauczyciel akademicki w grupie badawczo - dydaktycznej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora
 • Życiorys zawodowy zawierający informacje o dorobku naukowym i organizacyjnym oraz informację o kierunku swojej dalszej działalności, wykaz publikacji i inne
 • Kwestionariusz osobowy
 • Odpisy dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie
 • Świadectwa pracy z zakończonych okresów zatrudnienia
 • Oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych