Profesor stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Ekonomii i Finansów
Uniwersytet Opolski
 • Miejsce: Opole
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Opolskiego w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie ekonomia i finanse w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego.

Nasze wymagania

 • 1) Tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk społecznych.
 • 2) Znaczący dorobek naukowy z zakresu ekonomii i finansów poparty wskaźnikami bibliometrycznymi, w tym autorstwo lub współautorstwo monografii oraz artykułów w wysoko punktowanych czasopismach z dyscypliny ekonomia i finanse (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki).
 • 3) Doświadczenie w realizacji projektów badawczych.
 • 4) Czynny udział w konferencjach naukowych.
 • 5) Doświadczenie w zakresie popularyzacji wiedzy z zakresu ekonomii i finansów.
 • 6) Znajomość języka obcego nowożytnego w stopniu komunikatywnym.
 • 7) Biegła znajomość j. polskiego w mowie i piśmie (dotyczy obcokrajowców).
 • 8) Udokumentowane doświadczenie w kierowaniu zespołem badawczym.
 • 9) Doświadczenie w zakresie promowania kadry naukowej.
 • 10) Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów ekonomicznych.
 • 11) Udokumentowane doświadczenie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Zakres obowiązków

 • 1) Prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i języku obcym nowożytnym
 • 2) Realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań.
 • 3) Współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę
 • 4) Działalność organizacyjna na rzecz Instytutu i Uczelni

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego.
 • 2) CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia.
 • 3) Kopia dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu profesora.
 • 4) Kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie: http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania
 • 5) Oświadczenie o stopniu znajomości języka obcego nowożytnego lub certyfikaty.
 • 6) Oświadczenie o biegłej (w mowie i piśmie) znajomości języka polskiego lub certyfikaty.
 • 7) Oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy.
 • 8) Wykaz publikacji i konferencji naukowych.

Załączniki