Profesor stanowisko badawcze

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
 • Miejsce: Kalisz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Nasze wymagania

 • profesor doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych lub nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
 • doświadczenie naukowe w zakresie: zarządzanie środowiskiem, zrównoważony rozwój miast, ekologia miasta
 • kierownictwo i udział w naukowych projektach krajowych i międzynarodowych, udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych
 • bogaty dorobek publikacyjny w języku polskim i obcym
 • Uniwersytet Kaliski ma stanowić podstawowe miejsce pracy, w rozumieniu ustawy, kandydata po jego zatrudnieniu

Zakres obowiązków

 • nauczyciel akademicki w grupie badawczej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora
 • Życiorys zawodowy zawierający informacje o dorobku naukowym i organizacyjnym oraz informację o kierunku swojej dalszej działalności, wykaz publikacji i inne
 • Kwestionariusz osobowy
 • Odpisy dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie
 • Świadectwa pracy z zakończonych okresów zatrudnienia
 • Oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Oświadczenie, że Uniwersytet Kaliski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych