Profesor stanowisko badawczo-dydaktyczne

AHE w Łodzi
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Łodzi
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Nasze wymagania

 • stopień doktora habilitowanego nauk społecznych
 • udokumentowana aktywność publikacyjna w dyscyplinie pedagogika w latach 2022-2024
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej
 • gotowość do podjęcia pracy w ramach podstawowego miejsca pracy na pełny etat.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów z zakresu pedagogiki
 • regularne publikacje w punktowanych czasopismach

Oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia na umowę o pracę
 • dostęp do niezbędnych narzędzi pracy
 • możliwość rozwoju i zdobywania nowych doświadczeń
 • dofinansowanie działalności badawczej oraz działalności

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV/życiorys, a w nim wykaz ewentualnych dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.)
 • skan/odpis dyplomu habilitacyjnego