Profesor uczelni stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Nasze wymagania

 • stopień naukowy minimum doktora z dziedziny zgodnej z kierunkiem
 • udokumentowany dorobek naukowy z ostatnich 5 lat i/lub posiadane doświadczenie praktyczne zdobyte poza systemem szkolnictwa wyższego
 • doświadczenie dydaktyczne
 • znajomość języka angielskiego B2/C1

Mile widziane

 • dorobek naukowy lub praktyczny
 • osiągnięcia dydaktyczne

Zakres obowiązków

 • motywacja do pracy dydaktycznej i naukowe
 • Przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów
 • Prowadzenie wykładów i seminariów dyplomowych

Oferujemy

 • Umowę o pracę
 • Pracę w dużej i nowoczesnej uczelni

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • aktualne CV i list motywacyjny
 • kopia (ksero) dyplomów
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu WSB w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje

Załączniki