Profesor stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Cybernetyki
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • matematyka

Opis stanowiska

INSTYTUCJA: Wojskowa Akademia Techniczna – Wydział Cybernetyki
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: profesor uczelni (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych), pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: matematyka / informatyka techniczna i telekomunikacja (kryptologia)
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.06.2024
LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl
OPIS:
Wymagania od kandydatów:
 spełnienie wymagań określonych w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 1668);
 dorobek naukowy w dziedzinie matematyki lub zastosowań matematyki lub informatyki, szczególnie w kryptologii;
 gotowość do prowadzenia badań w dziedzinie matematyki lub zastosowań matematyki lub informatyki (kryptologii);
 gotowość do kierowania studiami doktoranckimi;
 doświadczenie w nauczaniu matematyki / informatyki w uniwersytetach lub politechnikach;
 gotowość do prowadzenia w języku polskim lub angielskim wykładów z matematyki lub kryptologii
 biegła znajomość języka ang

Nasze wymagania

 • Wymagania od kandydatów:  spełnienie wymagań określonych w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 1668);  dorobek naukowy w dziedzinie matematyki lub zastosowań matematyki lub informatyki, szczególnie w kryptologii;  gotowość do prowadzenia badań w dziedzinie matematyki lub zastosowań matematyki lub informatyki (kryptologii);  gotowość do kierowania studiami doktoranckimi;  doświadczenie w nauczaniu matematyki / informatyki w uniwersytetach lub politechnikach;  gotowość do prowadzenia w języku polskim lub angielskim wykładów z matematyki lub kryptologii dla studiów technicznych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia;  doświadczenie w organizacji procesu dydaktycznego oraz procesu realizacji prac badawczych z dziedziny matematyki lub jej zastosowań lub informatyki (kryptologii);  biegła znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków

 • Wymagania od kandydatów:  spełnienie wymagań określonych w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 1668);  dorobek naukowy w dziedzinie matematyki lub zastosowań matematyki lub informatyki, szczególnie w kryptologii;  gotowość do prowadzenia badań w dziedzinie matematyki lub zastosowań matematyki lub informatyki (kryptologii);  gotowość do kierowania studiami doktoranckimi;  doświadczenie w nauczaniu matematyki / informatyki w uniwersytetach lub politechnikach;  gotowość do prowadzenia w języku polskim lub angielskim wykładów z matematyki lub kryptologii dla studiów technicznych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia;  doświadczenie w organizacji procesu dydaktycznego oraz procesu realizacji prac badawczych z dziedziny matematyki lub jej zastosowań lub informatyki (kryptologii);  biegła znajomość języka angielskiego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:  podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;  kwestionariusz osobowy;  życiorys zawodowy: informacje o zainteresowaniach i planach naukowych oraz o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;  odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych,  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,  oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,  oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony,  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,  oświadczenie, że Wojskowa Akademia Techniczna będzie podstawowym miejscem pracy lub ewentualnie dodatkowym miejscem pracy.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 •  osobiście: w sekretariacie Instytutu Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki WAT w pokoju 213 w budynku 65;
   listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki
  00-908 Warszawa 46, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2