Profesor stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk Społecznych, Zakład Zarządzania i Logistyki
Akademia Piotrkowska
 • Miejsce: Piotrków Trybunalski
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Wyłoniony kandydat zatrudniony na stanowisku profesora zobowiązany będzie do prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie Ekonomia i Finanse oraz Zarządzanie; kształcenia studentów, a także do uczestniczenia w pracach organizacyjnych na rzecz kierunków: Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Logistyka i Zarządzanie oraz Wydziału Nauk Społecznych Akademii Piotrkowskiej.

Nasze wymagania

 • 1. Posiadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie Ekonomia i Finanse.
 • 2. Posiadanie dorobku publikacyjnego w dyscyplinie Ekonomia i Finanse oraz Zarządzanie w czasopismach z wykazu czasopism naukowych (najlepiej wysoko punktowanych) i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz w wydawnictwach z wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Oceny dorobku dokonana się w oparciu o obowiązujący w dniu rozstrzygania konkursu wykaz tychże czasopism i wydawnictw.
 • 3. Posiadanie doświadczenia dydaktycznego powiązanego z dorobkiem publikacyjnym w zakresie: ekonomii, finansów oraz zarządzania.

Zakres obowiązków

 • Obowiązki związane z prowadzeniem badań naukowych w dyscyplinie Ekonomia i Finanse oraz Zarządzanie: Wyłoniony kandydat zatrudniony na stanowisku profesora zobowiązany będzie do prowadzenia badań naukowych niezbędnych do rozwoju jednostki upowszechniania wyników badań naukowych, w szczególności poprzez publikowanie artykułów naukowych w wysoko punktowanych czasopismach z wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz w wydawnictwach z wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Od kandydata oczekuje się opracowywania wniosków grantowych oraz ubiegania się o środki budżetowe i pozabudżetowe na badania naukowe, zwłaszcza w języku obcym.
 • Obowiązki związanie z działalnością dydaktyczną: Wyłoniony kandydat będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk Społecznych związane ze stanowiskiem profesora uczelni w wymiarze 180 godzin pensum rocznie (dodatkowo: ewentualne nadgodziny wynikające z potrzeb Uczelni) w ramach kierunku Zarządzanie oraz innych, w zależności od potrzeb kierunków kształcenia na Wydziale. Od kandydatów oczekuje się zaangażowania w prowadzenie zajęć dydaktycznych, obejmującego także stałą troskę o podnoszenie poziomu zajęć oraz dbałość o powiązanie działalności dydaktycznej z aktualnie prowadzonymi badaniami naukowymi.
 • Obowiązki organizacyjne: Udział w pracach związanych z rozwojem kierunków: Ekonomia, Finanse i rachunkowość oraz Zarządzanie oraz podnoszeniem poziomu naukowo-dydaktycznego Zakładu Zarządzania i Logistyki oraz Ekonomii i Finansów oraz Wydziału Nauk Społecznych, jak również promocji kierunków kształcenia prowadzonych w Akademii Piotrkowskiej.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie na stanowisko profesora
 • Odpis dyplomu o nadaniu tytułu naukowego.
 • Życiorys zawodowy.
 • Wykaz dorobku naukowego.
 • Wykaz prowadzonych zajęć dydaktycznych.
 • Odpisy dyplomów/zaświadczeń potwierdzających dodatkowe kwalifikacje itd.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Akademia Piotrkowska
  Kancelaria, Budynek B
  ul. Słowackiego 114/118
  97-300 Piotrków Trybunalski