Profesor stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Biznesu
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

W związku z dynamicznym rozwojem Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie ogłasza rekrutację na stanowisko: PROFESORA / PROFESORA UCZELNI na WYDZIALE BIZNESU

Nasze wymagania

 • tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse lub nauki o zarządzaniu i jakości
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz działalności organizacyjnej na rzecz uczelni
 • wybór Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia
 • dorobek naukowy potwierdzony publikacjami naukowymi, w tym w wysokopunktowanych czasopismach naukowych krajowych i/lub zagranicznych
 • gotowość do prowadzenia badań naukowych, upowszechniania ich wyników w formie publikacji naukowych oraz przypisanie działalności badawczej do dyscypliny ekonomia i finanse i/lub nauki o zarządzaniu i jakości
 • co najmniej dobra znajomość języka angielskiego
 • entuzjazm, pasja oraz kreatywność w wykonywanej pracy badawczej i dydaktycznej
 • gotowość do rozpoczęcia pracy od października 2024 roku

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie działalności organizacyjnej na rzecz uczelni
 • prowadzenie badań naukowych

Oferujemy

 • umowę o pracę
 • dobre relacje w zespole i przyjazną atmosferę pracy
 • pracę w nowoczesnym kampusie Uczelni w centrum Warszawy
 • wsparcie działalności publikacyjnej i prowadzonych badań
 • możliwość sfinansowania kosztów postępowania o nadanie tytułu profesora (dla kandydatów/kandydatek ze stopniem naukowym doktora habilitowanego)
 • wzrost wynagrodzenia w miarę uzyskiwanych osiągnięć naukowych
 • wsparcie rozwoju zawodowego poprzez udział w organizowanych przez uczelnię szkoleniach
 • wynagrodzenie 10 000 zł netto/miesięcznie

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • curriculum vitae z opisem doświadczenia dydaktycznego i organizacyjnego, z wykazem dotychczas nauczanych przedmiotów
 • wykaz osiągnięć naukowych (monografie, artykuły naukowe, redakcje prac zbiorowych, udział w projektach badawczych, pozyskiwanie grantów itp.)
 • syntetyczny opis (maks. 2 str. A4) wizji własnego rozwoju zawodowego w okresie najbliższych 3 lat
 • kopia dyplomu doktora habilitowanego i/lub nadanego tytułu profesora
 • deklaracja wskazania Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia