Profesor stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Finansów i Zarządzania
Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Nasze wymagania

 • stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie językoznawstwa;
 • filolog języka angielskiego;
 • kształcenie studentów w tym nadzorowanie i ocenianie prac studentów;
 • uczestnictwo w pracach organizacyjnych uczelni;
 • udokumentowana aktywność naukowa;
 • doświadczenie w kierowaniu lub uczestniczeniu w projektach badawczych.

Zakres obowiązków

 • przeprowadzanie zajęć dydaktycznych, zarówno zdalnych jak i stacjonarnych, z zakresu językoznawstwa;
 • prowadzenie seminariów magisterskich;
 • udział w pracach komisji egzaminacyjnych;
 • promowanie prac magisterskich i doktorskich;
 • prowadzenie działalności naukowej, obejmującej: badania naukowe, upowszechnianie wyników działalności naukowej, w szczególności w postaci artykułów i monografii naukowych;
 • pozyskiwanie lub realizacja projektów badawczych i badawczo-rozwojowych.

Oferujemy

 • wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania obowiązującym na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu;
 • możliwości rozwoju indywidualnego jak i udział w rozwoju kierunku,;
 • wsparcie organizacyjne i finansowe działań związanych z rozwojem naukowym;
 • system benefitów pracowniczych (premii i nagród regulaminowych, bezpłatnych szkoleń);
 • wsparcie w zakresie kształcenia zdalnego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV

Weź udział w rekrutacji