Profesor stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk weterynaryjnych
 • weterynaria

Nasze wymagania

 • posiada tytuł lekarza weterynarii
 • posiada tytuł profesora nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria
 • posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu chorób zwierząt gospodarskich lub/i koni
 • jest autorem / współautorem publikacji naukowych obejmujących tematykę chorób zwierząt gospodarskich lub/i koni
 • doświadczenie w pracy klinicznej z końmi lub/ i ze zwierzętami gospodarskimi
 • doświadczenie w pisaniu projektów naukowych
 • doświadczenie w promowaniu doktorantów
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne przygotowywanie publikacji naukowych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • biegła obsługa komputera w zakresie programów: MS Teams, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint
 • umiejętność korzystania z komputerowych baz danych
 • umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy

Mile widziane

 • umiejętności pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy,

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych
 • aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z chorobami zwierząt gospodarskich, chorobami koni na kierunku Weterynaria w SGGW

Oferujemy

 • możliwość rozwoju naukowego
 • praca na etat

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW
 • Odpis dyplomu nadania tytułu lekarza weterynarii
 • Dokument potwierdzający nadanie tytułu profesora nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria
 • Kwestionariusz osobowy
 • Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej oraz osiągnięć naukowych w tym wykaz publikacji,
 • Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).
 • Świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (dla osób spoza uczelni)
 • Opinię z ostatniego miejsca pracy (dla osób spoza uczelni)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • sekretariat Katedry Chorób Dużych Zwierząt i Klinika
  lub Sekretariat Instytutu Medycyny Weterynaryjnej.
  Dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
  elektronicznie na adres e-mail: imw@sggw.edu.pl, kcdzk@sggw.edu.pl