Profesor stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: Ciechanów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Nasze wymagania

 • tytuł naukowy/stopień naukowy/tytuł zawodowy doktor w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie: ekonomia i finanse
 • wiedzę z zakresu: zarządzania przedsiębiorstwem w kryzysie, dokumentacji kadrowo płacowej i ochrony danych osobowych, podstaw makroekonomii, rachunkowości małych firm, ubezpieczeń społecznych w praktyce, rozliczeń podatkowych w praktyce, wybranych aspektów rachunkowości finansowej w praktyce, dokumentacji kadrowo – płacowej w praktyce.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć ze studentamizenie
 • realizacja zadań administracyjnych zgodnie z działalnością dydaktyczną.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Wniosek/podanie o zatrudnienie.
 • Kwestionariusz osobowy.
 • Potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu naukowego, stopnia naukowego, tytułu zawodowego lub równorzędnego.
 • Informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i/lub opis doświadczenia praktycznego uzyskanego poza szkolnictwem wyższym, ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny naukowej związanej z ogłoszeniem konkursu.
 • Oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na zatrudnienie go w pełnym wymiarze czasu pracy, a uczelnia będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy (w przypadku kandydata ubiegającego się o zatrudnienie na pełen etat).
 • Oświadczenie RODO.
 • Oświadczenie o doświadczeniu zawodowym i kompetencjach uzyskanych poza uczelnią pozwalających na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, Polska (Rektorat).