Profesor stanowisko badawczo-dydaktyczne

Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Miejsce: częstochowa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Na stanowisku profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł profesora w dziedzinie nauk medycznych oraz wybitne osiągnięcia naukowe lub dydaktyczne, w istotny sposób wpływające na rozwój dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika lub na rozwój dydaktyczny szkoły wyższej, czyli:
1. wysoko punktowane artykuły naukowe o zasięgu międzynarodowym, znajdujące się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki,
2. kierowanie projektami uzyskanymi w konkursach na prowadzenie działań naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w rozumieniu Ustawy
3. osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, tj. organizacja konferencji i wydarzeń naukowych lub artystycznych ważnych dla rozwoju dyscypliny i o znacznym wpływie społecznym.
4. organizacja lub udział w różnych formach naukowej współpracy międzynarodowej.
5. wyróżniająca ocena działalności dydaktycznej potwie

Nasze wymagania

 • prawo wykonywania zawodu lekarza;
 • specjalizacja z zakresu gastroenterologii;
 • posiadać kompetencje dydaktyczne i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej;
 • posiadać kompetencje językowe niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim.
 • tytuł profesora w dziedzinie nauk medycznych

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnych z pensum
 • publikacja artykułów naukowych

Oferujemy

 • umowa o pracę

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektor (w treści należy podać numer konkursu)
 • odpis aktu nadania tytułu naukowego
 • kwestionariusz osobowy (wg wzoru w załączniku nr 3)
 • wykaz osiągnięć naukowych lub artystycznych lub dydaktycznych lub organizacyjnych (wg wzoru w załączniku nr 4)
 • oświadczenie, że UJD będzie stanowić podstawowe miejsce pracy z dniem zatrudnienia (wg wzoru w załączniku nr 5)
 • deklaracja o dziedzinie i dyscyplinie (wg wzoru w załączniku nr 6)
 • deklaracja o wliczeniu do liczby N (wg wzoru w załączniku nr 7)
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności (wg wzoru w załączniku nr 8)
 • oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych (wg wzoru w załączniku nr 9)
 • dodatkowo premiowany będzie wykaz publikacji dydaktycznych lub naukowych zaplanowanych do opublikowania afiliowanych przez UJD (wraz z planowanym miejscem publikacji)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Collegium Medicum UJD
  42-200 Częstochowa
  ul. Armii Krajowej 13/15