Profesor stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedra Prawa Cywilnego
Akademia Leona Koźmińskiego
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

Akademia Leona Koźmińskiego jest samodzielną, niezależną finansowo uczelnią wyższą o pełnych prawach akademickich, założoną w 1993 roku i zlokalizowaną w sercu Europy. Oferta uczelni obejmuje różnorodne programy studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych, MBA oraz doktoranckich. Uczelnia uzyskała polskie i uznane na świecie akredytacje, w tym potrójną koronę akredytacji EQUIS, AACSB, AMBA.

Więcej informacji o zadaniach realizowanych przez Katedrę można znaleźć w opisie kierunku i programie studiów: https://www.kozminski.edu.pl/pl/jednostki/katedra-prawa-cywilnego
Zachęcamy do kontaktu i zadawania pytań, jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do treści ogłoszenia lub chcą skonsultować się, jak jest dopasowana Państwa ścieżka naukowa do profilu poszukiwanego kandydata.
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego można kierować do Pani mgr Aleksandry Knap na adres mailowy: aknap@kozminski.edu.pl

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia doktora habilitowanego nadanego przez jedną z wiodących instytucji naukowych w Europie lub stopień doktora w Stanach Zjednoczonych, w dyscyplinie nauk prawnych,
 • kwalifikacje, wiedza specjalistyczna i dorobek naukowy obejmujący prawo własności intelektualnej, prawo autorskie, prawo internetu, prawo mediów, cyberbezpieczeństwo, prawo sztucznej inteligencji, prawo nowoczesnych technologii,
 • udokumentowany dorobek naukowy potwierdzony publikacjami w najlepszych wydawnictwach i czasopismach naukowych oraz wysoki indeks cytowań (wg baz Scopus i Google Scholar),
 • doświadczenie w prowadzeniu krajowych i/lub międzynarodowych grantów badawczych oraz międzynarodowej współpracy badawczej,
 • doświadczenie w nadzorowaniu prac magisterskich i doktorskich,
 • konkretne plany publikacyjne,
 • gotowość do pracy w zespole naukowym w Katedrze Prawa Cywilnego oraz do publikowania,
 • silna motywacja do prowadzenia pracy naukowo-badawczej,
 • biegła znajomość podstawowych programów pakietu Microsoft Office oraz MsTeams,
 • biegła znajomość języka angielskiego na poziomie C1, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiająca prowadzenie zajęć w tym języku.
 • dyspozycyjność do prowadzenia zajęć w dni powszednie i weekendy - zgodnie z potrzebami programu studiów,
 • profile w głównych mediach społecznościowych (LinkedIn, Researchgate) lub gotowość do ich założenia,
 • kreatywność, gotowość do podejmowania wyzwań naukowych,
 • znajomość narzędzi oprogramowania wspomagającego prace nauko-badawczą i dydaktyczną,
 • znajomość języka polskiego wymagana co najmniej na poziomie B2 (mile widziane C1), określnym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,
 • zdolności organizacyjne, kreatywność, umiejętność analizy i syntezy,
 • poszanowanie różnic, umiejętność pracy w zespole i zachowań koncyliacyjnych,
 • poszanowanie standardów etyki, w tym: etyki akademickiej,
 • komunikatywność, kultura osobista,
 • gotowość do wskazania Akademii Leona Koźmińskiego jako pierwszego miejsca pracy.

Mile widziane

 • preferowane prowadzenie czasopisma naukowego,
 • preferowana biegłość na poziomie C2 języka angielskiego
 • mile widziana znajomość języka polskiego na poziomie C1

Zakres obowiązków

 • praca w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska w roku akademickim, prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska, w tym prowadzenie zajęć w języku polskim i angielskim,
 • prowadzenie prac badawczych spójnych z projektami oraz profilem i zainteresowaniami naukowymi pracowników Katedry,
 • prowadzenie badań naukowych i publikowanie w czasopismach o wysokim wskaźniku oddziaływania w obszarze naukowym zgodnym z profilem naukowym Katedry,
 • prowadzenie krajowych lub międzynarodowych grantów badawczych w obszarach specjalizacji Katedry,
 • opieka nad pracami magisterskimi oraz doktorskimi,
 • wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Oferujemy

 • umowa o pracę,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska,
 • Uczelnia pokrywa koszty aktywnego udziału w czołowych konferencjach międzynarodowych oraz koszty edycji/redakcji językowej prac naukowych kierowanych do międzynarodowych czasopism naukowych,
 • możliwość pozyskania wewnętrznych grantów na pokrycie badań wstępnych/ pilotażowych,
 • pakiet prywatnej opieki medycznej,
 • benefity w ramach świadczeń socjalnych,
 • rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się od 01.09.2024 r.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV, list motywacyjny, odpis dyplomu (skan),
 • wykaz publikacji,
 • wykaz planów publikacyjnych,
 • opis hipotetycznych planów badawczych na najbliższe trzy lata,
 • wykaz doświadczenia dydaktycznego,
 • oświadczenia o znajomości języka angielskiego i polskiego (możliwość załączenia certyfikatu językowego) ze wskazaniem poziomu znajomości określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego