Profesor stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych
Akademia Policji w Szczytnie
 • Miejsce: Szczytno
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 9 370 zł brutto
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o bezpieczeństwie

Opis stanowiska

Prowadzenie pracy naukowo-badawczej, prowadzenie działalności dydaktycznej na potrzeby Instytutu Nauk Społecznych, uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni, w tym realizacja zadań w ramach zespołów zadaniowych.

Nasze wymagania

 • posiadanie tytułu profesora nauk społecznych
 • w przypadku zatrudnienia Akademii Policji w Szczytnie będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy,
 • złożenie oświadczenia o reprezentowaniu dyscypliny nauki o bezpieczeństwie,
 • złożenie oświadczenia o zaliczeniu do grupy pracowników badawczo-dydaktycznych (tzw. liczba N) w dyscyplinie nauk o bepiecze.
 • udokumentowany dorobek publikacyjny w zakresie nauk społecznych
 • doświadczenie dydaktyczne w kształceniu na poziomie studiów I i II stopnia
 • doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów badawczych

Mile widziane

 • znajomość języka obcego w mowie i piśmie (preferowany język angielski lub niemiecki),
 • − doświadczenie zawodowe w realizacji zadań na różnych stanowiskach służbowych w formacjach mundurowych (preferowana Policja)

Zakres obowiązków

 • prowadzenie pracy naukowo-badawczej,
 • prowadzenie działalności dydaktycznej na potrzeby Instytutu Nauk Społecznych,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni, w tym realizacja zadań w ramach zespołów zadaniowych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • list motywacyjny skierowany do Komendanta-Rektora APwSz
 • curriculum vitae
 • oświadczenie o treści: Zostałam(em) zapoznana(y) z informacjami i prawami wynikającymi z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1; dalej: RODO.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty można przesłać listownie, faksem, pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście