Profesor stanowisko badawczo-dydaktyczne

Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Miejsce: Częstochowa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Dziekan Collegium Medicum im. dr. W. Biegańskiego Uniwersytety Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na na stanowisko profesora w grupie stanowisk badawczo – dydaktycznych w Katedrze Nauk Medycznych w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu -I miejsce pracy.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art.113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.Dz.U.2023, poz. 742 z późn.zm.).
Na stanowisku profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł profesora w dziedzinie nauk medycznych oraz wybitne osiągnięcia naukowe lub dydaktyczne, w istotny sposób wpływające na rozwój dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika lub na rozwój dydaktyczny szkoły wyższej

Nasze wymagania

 • prawo wykonywania zawodu lekarza
 • specjalizacja z zakresu chirurgii, specjalista II stopnia chirurgii onkologicznej
 • posiadać kompetencje dydaktyczne i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej
 • posiadać kompetencje językowe niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć zgodnie z pensum pracownika
 • działalność naukowa

Oferujemy

 • umowa o pracę w wymiarze 1 etatu

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektor (w treści należy podać numer konkursu)
 • kwestionariusz osobowy (wg wzoru w załączniku nr 3)
 • odpis aktu nadania tytułu naukowego
 • wykaz osiągnięć naukowych lub artystycznych lub dydaktycznych lub organizacyjnych (wg wzoru w załączniku nr 4)
 • oświadczenie, że UJD będzie stanowić podstawowe miejsce pracy z dniem zatrudnienia (wg wzoru w załączniku nr 5)
 • deklaracja o dziedzinie i dyscyplinie (wg wzoru w załączniku nr 6)
 • deklaracja o wliczeniu do liczby N (wg wzoru w załączniku nr 7)
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności (wg wzoru w załączniku nr 8)
 • oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych (wg wzoru w załączniku nr 9)
 • dodatkowo premiowany będzie wykaz publikacji dydaktycznych lub naukowych zaplanowanych do opublikowania afiliowanych przez UJD (wraz z planowanym miejscem publikacji)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • UNIWERSYTET JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE COLLEGIUM MEDICUM IM. DR. W. BIEGAŃSKIEGO
  UL. ARMII KRAJOWEJ 13/15
  42-200CZĘSTOCHOWA