profesor

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Najnowsze ogłoszenia

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego podejmie współpracę z osobami posiadającymi tytuł naukowy profesora z zakresu nauk pedagogicznych lub psychologicznych. Wszystkie informacje dotyczące oferty zostały zamieszczone w załączniku.