profesor

Instytut Zarzadzania
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie