profesor

Wydział Inżynierii lądowej i Środowiska
Politechnika Gdańska

Katedra Wytrzymałości Materiałów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, poszukuje osoby na stanowisko profesora (specjalność: technologia i mechanika betonu).
• lider zespołu wytyczający kierunki badań i rozwijający kadrę podległego zespołu
• prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim
• prowadzenie badań naukowych w zakresie: technologii i mechaniki betonu, mechaniki konstrukcji i materiałów
• pozyskiwanie projektów badawczych
• uczestnictwo i kierowanie projektami badawczymi,
• publikowanie wyników badań w renomowanych czasopismach.
Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres magdalena.rucka@pg.edu.pl