profesor

Instytut Nauk o Sporcie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Zapraszamy do składania dokumentacji konkursowej.
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ((Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Dokumentację konkursową proszę dostarczyć do dnia 27.10.2020 r. do godz. 10:00
1. pocztą na adres: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki
w Katowicach, Instytut Nauk o Sporcie 40-065 Katowice ul. Mikołowska 72A z zapisem oferty lub
2. osobiście, do Kancelarii AWF Katowice budynek główny lub
3. na adres mailowy kadry@awf.katowice.pl
Rozstrzygnięcie konkursu zostanie zakończone do 31.10.2020r.