profesor

Wydział Nauk i Zdrowiu i Nauk Społecznych, Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej