profesor

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

DZIEKAN WYDZIAŁU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA
UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI
ogłasza konkurs
NA STANOWISKO PROFESORA/PROFESORA UCZELNI
W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH
W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

DATA OGŁOSZENIA KONURSU: 01.07.2020
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 10.08.2020, GODZ. 15.00
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKUKRSU: 30.08.2020

WARUNKI ZATRUDNIENIA:
– zatrudnienie Katedrze Zarządzania i Ekonomii Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,
– zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, który będzie stanowić
podstawowe miejsce pracy.

WYMAGANIA PODSTAWOWE:
– dyplom doktora habilitowanego uzyskany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki
o zarządzaniu i jakości lub dyscyplinie ekonomia,
– znajomość problematyki dotyczącej: analizy finansowej, rachunkowości i finansów, inwestycji na
rynku kapitałowym, zarządzania inwestycjami, metod ilościowych,
– znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

WYMAGANIA DODATKOWE:
– predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej.

WYMAGANE DOKUMENTY:
– podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UMG,
– CV,
– kserokopia posiadanych dyplomów,
– wykaz osiągnięć naukowych.

DODATKOWE INFORMACJE:
– w ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport.

Adres korespondencyjny:
Uniwersytet Morski w Gdyni, Biuro Dziekana Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, tel. (58) 55 86 620, e-mail: biuro@wpit.umg.edu.pl

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”.
W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.
Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.
Zastrzegamy sobie prawo odwołania rekrutacji bez podania przyczyny oraz informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.