profesor

Wydział Matematyczno - Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Konkurs na 2 stanowiska PROFESORÓW WIZYTUJĄCYCH w ramach projektu "Matematyk – pracownik wszechstronny". Szczegóły są opisane w załączniku.