profesor

Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka organizacyjna UKSW: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Stanowisko: badawczo-dydaktyczne profesor
Dyscyplina naukowa: medycyna; specjalność: pielęgniarstwo
Data otwarcia i przewidywanego zamknięcia konkursu: od 19.06.2020 r. Do 17.07.2020 r.
Miejsce publikacji ogłoszenia: www.wmcm.uksw.edu.pl,www.uksw.edu.pl, http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl
Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi): tytuł profesora nauk medycznych/nauk o zdrowiu lub stopień doktora habilitowanego nauk medycznych/nauk o zdrowiu; dorobek naukowy, doświadczenie praktyczne oraz dydaktyczne w zakresie pielęgniarstwa; kierowanie lub realizacja grantów naukowych; staże zagraniczne.
Proponowany okres zatrudnienia 2 lata