profesor nadzwyczajny

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
Najnowsze ogłoszenia

Kandydat powinien posiadać dyplom doktora nauk technicznych/matematycznych w zakresie informatyki i mieć przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim oraz angielskim. Wymagana jest pogłębiona znajomość zagadnień z zakresu informatyki klasycznej oraz kwantowej, obliczeń symbolicznych, teorii niezawodności, modelowania i symulacji komputerowej z wykorzystaniem systemów Mathematica oraz Matlab. Kandydat powinien posiadać dorobek naukowy w ww. obszarze oraz doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami w ww. tematyce.