profesor nadzwyczajny

Wydział Matematyczno - Fizyczny
Instytut Matematyki

Wykaz dokumentów: • podanie o zatrudnienie (formalnie adresowane do dziekana Wydziału Matematyczno – Fizycznego US) • życiorys naukowy, informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym, • kwestionariusz osobowy, • odpisy dyplomów stwierdzających uzyskanie stopni naukowych naukowych, • informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym (wykaz publikacji, opis zainteresowań naukowych i doświadczenia dydaktycznego) • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu • oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku wygrania konkursu Dokumenty należy składać do 28 lutego 2019 roku w dziekanacie Wydziału Matematyczno – Fizycznego, ul. Wielkopolska 15 70-451 Szczecin.