profesor nadzwyczajny

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

DZIEKAN WYDZIAŁU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA
UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

ogłasza konkurs

NA STANOWISKO PROFESORA UCZELNI
W GRUPIE PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNO-BADAWCZYCH
W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

DATA OGŁOSZENIA KONURSU: 05.02.2020
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 10.06.2020
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKUKRSU: 15.06.2020

WARUNKI ZATRUDNIENIA:
– zatrudnienie Katedrze Systemów Informacyjnych Wydziału Przedsiębiorczości
i Towaroznawstwa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,
– zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w Uniwersytecie Morskim, który będzie stanowić
podstawowe miejsce pracy.

WYMAGANIA PODSTAWOWE:
– dyplom doktora habilitowanego uzyskany na kierunkach związanych z dyscypliną
informatyka lub równoważny,
– znajomość problematyki dot. technologii mobilnych i internetowych lub inżynierii
oprogramowania i projektowania systemów informatycznych,
– znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

WYMAGANIA DODATKOWE:
– predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej.

WYMAGANE DOKUMENTY:
– podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UMG,
– CV,
– kserokopia posiadanych dyplomów,
– wykaz osiągnięć naukowych.

DODATKOWE INFORMACJE:
– w ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport.
Adres korespondencyjny:
Uniwersytet Morski w Gdyni, Biuro Dziekana Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, tel. (58) 55 86 620, e-mail: biuro@wpit.umg.edu.pl
Prosimy o umieszczenie na przesyłanych dokumentach klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego (zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych).
W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.
Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty oraz możliwość odwołania rekrutacji bez podania przyczyny.
Informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor UMG.