profesor nadzwyczajny

I Wydział Lekarski - Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dziekan I Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ogłasza konkurs na stanowisko
Profesora – nauczyciela akademickiego
w Klinice Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii
nr ref. APL/1210-57/2018