profesor nadzwyczajny

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Pielęgniarstwa Neurologicznego i Psychiatrycznego