profesor nadzwyczajny

Wydział Nawigacyjny
Akademia Morska w Szczecinie

 stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa
i transport lub inżynieria mechaniczna
 dorobek naukowy z zakresu projektowania siłowni okrętowych, napędów okrętowych, instalacji siłowni okrętowych
 doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 dobra znajomość języka angielskiego
 dobra znajomość języka polskiego (wykłady prowadzone w języku polskim