profesor nadzwyczajny

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Politechnika Warszawska

Od kandydata oczekuje się w szczególności: doświadczenia badawczego w obszarze modelowania i badań doświadczanych wysokotemperaturowych ogniw paliwowych ze szczególnym ogniw węglanowych i ceramicznych. Posiadania dorobku naukowego w zakresie wysokotemperaturowych ogniw paliwowych w oparciu modelowanie matematyczne jak również badania doświadczalne. W tym kontekście wymagane jest doświadczenie i dorobek w obszarze węglanowych i ceramicznych ogniw paliwowych. Od kandydata oczekuje się posiadania uznanej pozycji międzynarodowej wyrażonej co najmniej kilkoma: publikacjami z bazy Journal Citation Reports (JCR), kilkoma recenzjami artykułów dla redakcji czasopism z bazy JCR, kilkoma przykładami innej międzynarodowej aktywności naukowej oraz cytowaniami jego prac. Kandydat powinien posiadać także dorobek w kształceniu kadry naukowej i doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi. W zakresie dydaktyki Kandydat powinien posiadać doświadczenie obejmujące problematykę budowy, projektowania, technologii i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych, w tym turbin parowych, turbin gazowych, układów gazowo-parowych. Powinien także posiadać doświadczenie w prowadzeniu prac dyplomowych w wymienionym obszarze. Ze względu na planowane pensum dydaktyczne w Zakładzie Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Kandydat powinien posiadać udokumentowaną znajomość języka polskiego, o ile nie jest to jego język ojczysty.
Dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiejskiej 24, Gmach Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, 00-665 Warszawa, tel. 22 2347354.