profesor nadzwyczajny

Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Politechnika Śląska w Gliwicach

Kandydat na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Fizyki Powierzchni i Nanostruktur powinien mieć kilkuletnie doświadczenie na stanowisku profesora nadzwyczajnego, stopień naukowy doktora habilitowanego z fizyki, doświadczenie w prowadzeniu wykładów i innych zajęć z fizyki na poziomie szkoły wyższej w języku polskim, dorobek naukowy zwłaszcza w zakresie badań prowadzonych z Zakładzie.